Chính sách

 

Công ty TNHH DanongwonVietnam, Nhà phấn phối độc quyền các Sản phẩm Trà Danongwon Korea tại Đông Nam Á:

 

1. Danh mục Sản phẩm

2. Chính sách Phân phối và bán hàng.

- Nhà Phân Phối

- Đại lý Cấp 1,2..

 

3. Bản khai Đăng ký nhà Phân phối, Đại lý.

- Bản khai thông tin NPP

- Bản khai thông tin Đại lý